Важно!!!

Летният семестър на задочно обучение за учебната 2021-2022 година, ще се проведе присъствено от 30.05 до 19.06. 2022 година.
Учебните графици ще бъдат публикувани на страницата на факултета и във фейсбук.

Comments are closed