ВАЖНО !

Инструкция за магистрите от всички програми за летен семестър на 2019/2020 г., изучаващи приравнителни дисциплини. Вижте на Студенти-Магистър-Учебни графици.

Comments are closed