Бъдещи аграрни специалисти се запознаха на практика с най-модерно земеделско оборудване

     Студенти от Аграрен факултет на Тракийски университет гостуваха в търговската база на Мегатрон ЕАД – официален представител в България на водещи световни производители на висококачествена земеделска техника. Старозагорският сервизно-търговски център на компанията отвори врати за десетки второкурсници и третокурсници от университета, които се обучават по специалностите Аграрно инженерство, Агрономство (полевъдство), Агрономство (етерично-маслени култури) и Зооинженерство. Посещението на групата, водена от доц. д-р инж. Галин Тиханов, бе част от практическите занимания по дисциплините „Механизация в растениевъдството“ и „Трактори и земеделски машини“, които бъдещите аграрни специалисти изучават в рамките на образователната програма в университета.

     Сканиране с оптичен сензор и вземане на проби за почвен анализ като част от полевата работа на агронома бяха само част от дейностите, които специалистите от Мегатрон представиха пред бъдещите си колеги. Особен интерес сред студентите предизвика и демонстрацията за управление на дрон над земеделски терени, както и последващо сканиране с изкуствен интелект на заснетите кадри с цел диагностициране на болести, вредители, наличието на плевели или евентуални почвени дефицити – модерна технология, която би облекчила изключително много работата на всеки агроном. Домакините демонстрираха задълбочено и процеса по обработка на  резултатите от почвен анализ, както и последващото създаване на карта за променливо торене – съвременна практика, която не само би спестила време и средства на всеки фермер, но също така би допринесла и за оптимално наторяване на земеделските площи.

     В края на визитата доц. Тиханов сподели, че докосването до най-съвременното аграрно техническо оборудване и технологии е изключително важно за неговите възпитаници, защото по този начин те добиват ясна представа за възможностите на съвременното земеделие, както и за практическото приложение на теоретичните познания, придобити в университета. Ръководителят на групата благодари на домакините и изрази надежда, че сътрудничеството между Тракийски университет и Мегатрон ще продължи и за в бъдеще.

Comments are closed