Утвърдени научни проекти 2012 г.

Рег. №
Тема / Рецензенти
Ръководител,
Членове
Факултетски инфраструктурни проекти- 2 бр.
1Ф/12
Издаване на научно списание на Аграрен факултет Agricultural Science and Technology
Рецензенти:
1.Доц. Веселин Радев, АФ
2.Доц. Цонка Каснакова,ПФ,ТрУ
Проф. Д. Павлов
1.Проф. Гюрга Михйлова
2.Доц. Михаил Панайотов
2Ф/12
Изграждане на експериментален охлювъден център
Рецензенти:
1.Доц. Диана Кирин,АУ,Пловдив
2.Доц. Стефан Рибарски,АФ
Доц. Диян Георгиев
1.Гл.ас. Евгени Райчев
2.Гл.ас. Александър Атанасов
3.Ас. Георги Желязков
4.Стойко Лефтеров – студент
Направление Животновъдство
1Ж/12
Модифициране на храносмилателните процеси в предстомашията на овце чрез използване на нутритивни добавки
Рецензенти:
1.Проф. Васил Атанасов,АФ
2.Доц. Бойчо Биволарски,ВМФ
Доц. Веселин Радев
1.Доц. Иван Върляков
2.Гл. ас. Тодор Славов
3.Доц.Радослав Михайлов
4.Доц. Красимира Узунова, ВМФ
5.Стоян Кръстев – студент
6. Димитър Лумбев – студент
2Ж/12
Разработване на технологични параметри за размножаване и отглеждане на костур (на костур (Perca fluviatilis L.)
Рецензенти:
1.Проф. Васил Атанасов,АФ
2.Проф. Ангел Зайков,ИРА,Пловдив
Проф.  Йордан Стайков
1.Гл.ас. Ивайло Сираков
2.Ас. Галин Николов
3.Гл.ас. Александър Атанасов, ВМФ
4.Антов Петров – студент
3Ж/12
Проучване антибактериалната резистентност на маститните патогени при лактиращи крави
Рецензенти:
1.Доц. Милена Панайотова,АФ
2.Доц. Наско Василев,ВМФ
Доц. Юрий Митев
1.Доц. Чонка Митева
2.Доц. Живка Герговска
3.Доц. Александър Илиев
4.Ас. Тончо Пенев
5.Златко Манолов-  студент
4Ж/12
Определяне на истинската смилаемост на аминокиселините на слънчогледови шротове с високо съдържание на сурови влакнини при птици
Рецензенти:
1.Доц. Атанас Генчев,АФ
2.Доц. Димо Пенков,АУ,Пловдив
Доц. В. Георгиева
1.Доц. Ц. Желязкова
2.Ас.  Давид Йовчев, ВМФ
3.Гл. ас. Ивелина Иванова, ЗИ, Ст. Загора
4.Станислав Танков – студент
5Ж/12
Проучване възможността за приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област за анализ на отпадните продукти от бубарството
Рецензенти:
1.Проф. Петър Ненчев,АФ
2.Проф. Димитър Греков,АУ,Пловдив
Доц. Михаил Панайотов
1.Доц.  Стефка Атанасова
2.Ас. Петя Велева-Донева
3.Адриян Андреев – студент
6Ж/12
Оценка на енергийната хранителност на слънчогледови шротове с ниско съдържание на суров протеин по видима и истинска обменна енергия
Рецензенти:
1.Доц. Атанас Илчев,АФ
2.Проф. Димо Гергинов,ВМФ
Доц.  Сашка Чобанова
1.Доц.  Виолета Георгиева
2.Илия Лечев –студент
3.Динко Динев–студент
7Ж/12
Влияние на гъстотата на посадка върху интензивността на растежа, оползотворява-нето на фуража, преживяемостта и икономическата ефективност при отглеждане на руска есетра (Acipenser gueldenstaetii) в рециркулационн система
Рецензенти:
1.Проф. Йордан Стайков, АФ
2.Доц. Таня Хубенова,ИРА,Пловдив
Ас. Галин Николов
8Ж/12
Използване на макрофитни растения в дажбата на шаран (Cyprinus Carpio L.), отглеждан в рециркулационна система
Рецензенти:
1.Проф. Йордан Стайков,АФ
2.Проф. Ангел Зайков,ИРА,Пловдив
Гл.ас. Ивайло Сираков
9Ж/12
Промени в аминокиселинния и мастнокиселинния състав на месо от скумрия (Scomber Scombrus) при преработка и съхранение
Рецензенти:
1.Доц. Стефан Рибарски,АФ
2.Проф. Александър Павлов,ВМФ
Ас. Георги Желязков
Направление Растениевъдство
1Р/12
Проучване на химичния състав и хранителната стойност на зърнени бобови фуражни култури, отглеждани в условията на Старозагорски регион
Рецензенти:
1.Доц. Атанас Илчев,АФ
2.Проф. Стойчо Димов,пенсионер
Доц. Ценка Желязкова
1.Доц. Сашка Чобанова
2.Гл.ас. Лилко Доспатлиев
3.Гл.ас. Мария Герджикова
4.Анатоли Христов – студент
5.Стефан Стефанов – студент
2Р/12
Проучване на вътрешните солени ливади от територията на община Раднево, Старозагорска област
Рецензенти:
1. Доц. Ценка Желязкова
2. Доц. Росица Илиева,ИП Пушкаров
Доц. Нели Грозева
1.Гл.ас. Мима Тодорова
2.Мария Господинова – студент
3.Женя Иванова – студент
4.Митко Александров – студент
3Р/12
Оптимизиране на химичната борба с плевелите при пшеница и ечемик за Старозагорски регион – химичен състав на получената слама
Рецензенти:
1.Доц. Мария Видева,АФ
2.Доц. Васил Базитов,ЗИ,Ст. Загора
Гл.ас. Митко Георгиев
4Р/12
Влияние на различни предшественици и азотни торови норми върху химичния състав на сламата на тритикале
Рецензенти:
1.Доц. Мария Видева, АФ
2.Доц. Галя Панайотова,ИПК,Чирпан
Гл.ас. Мария Герджикова
Направление Екология
1Е/12
Биоразнообразие и технологичен потенциал на млечнокисели бактерии от сурово биволско мляко
Рецензенти:
1.Проф. Илия Цачев,ВМФ
2.Проф. Майя Попова, АФ
Проф. Стефан Денев
1.Проф. Светлана Бойчева
2.Гл.ас. Георги Беев
3.Михаела Михайлова – докторант
4.Гл. ас. Димитринка Запрянова, ВМФ
5.Теньо Тенев – студент
2Е/12
Екологични аспекти при получаване на пчелно млечице
Рецензенти:
1.Доц. Първан Първанов,ВМФ
2.Проф. Петър Ненчев,АФ.
Доц. Иванка Желязкова
1.Ас. Ралица Балканска
2.Красимира Каранейчева – студент
3.Хасан Азис – студент
3Е/12
Култивиране на щамове водорасли и установяване възможностите за използването им за биогориво
Рецензенти:
1.Проф. Иван Киряков,пенсионер
2.Доц. Нели Грозева,АФ
Гл.ас. Катя Величкова
4Е/12
Видово разнообразие на цестоди от род Diorchis Clerc, 1903 (Cestoda: Cyclophyllidea, Hymenolepididae) от водоплаващи птици в България
Рецензенти:
1.Проф. Яна Мазинска- Боевска, ИБЕИ,БАН
2.Доц. Златка Димитрова,АФ
Ас. Маргарита Маринова
5Е/12
Използване на мидата „Зебра” (Dreissena polymorpha) като биоиндикаторен вид за определяне на еколого-биохимичния статус на язовир Овчарница
Рецензенти:
1.Доц. Атанас Германов,пенсионер
2.Проф. Майя Попова,АФ
Ас. Елица Вълкова
Направление Аграрно инженерство
1АИ/12
Създаване и изследване на доилен апарат с четири независими пулсационни канала в честотния диапазон от 1 до 2,5 херца
Рецензенти:
1.Доц. Неделчо Делчев,АФ
2.Проф. Борис Борисов,РУ,Русе
Доц. Банко Банев
1.Доц. Веселин Влашев
2.Доц. Кънчо Пейчев
3.Гл.ас. Тодор Стоянчев,ВМФ
4.Гл.ас. Илиян Цветков,РУ,ТИЕ
5.Галина Динева- докторант
6.Деница Иванова – студент
7.Владимир Пейков- студент
2АИ/12
Изследване топлотехническите характеристики на отопляеми животновъдни сгради за снижаване на енергийните разходи при спазване на технологичните норми
Рецензенти:
1.Проф. Димитър Динев,АФ
2.Доц. Пламен Даскалов,РУ,Русе
Доц. Ваня Димова
1.Доц. Рашко Георгиев
2.Доц. Красимира Узунова,ВМФ
3.Доц. Йовка Попова,ЗИ,Ст. Загора
4.Гл.ас. Красимир Трендафилов
5.Галина Тенева – докторант
6.Иван Кралев – студент
7.Евтим Евтимов – студент
8.Ирина Йорданова – студент
3АИ/12
Изследване на техническите възможности за използване  на топлинна енергия от алтернативни източници за климатизация на животновъдни сгради
Рецензенти:
1.Доц. Стефка Атанасова,АФ
2.Проф. Петър Костов,ТУ,Сливен
Доц. Кънчо Пейчев
1.Доц. Рашко Георгиев
 2.Доц. Ангел Павлов,ВМФ
 3.Гл.ас. Красимир Трендафилов
 4.Ас. Иван Бинев – ФТТ,Ямбол
 5.Иван Кралев – студент
 

Comments are closed