Научноизследователски проект “Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора” по програма “INNOVATION NORWAY”

Финансиранане: Норвежка програма за сътрудничество с България и Румъния за икономически растеж и устойчиво развитие, Държавна агенция Иновационна Норвегия.
Промоутър на проекта: Аграрен факултет на Тракийски университет -Стара Загора
Ръководител на проекта: проф. дсн Цанко Яблански
Срок за изпълнение на проекта: 15.05.2009 – 30.04.2011
Партньори по проекта:
  • Аграрен факултет, Тракийски университет Стара Загора;
  • Община Стара Загора;
  • Гражданско обединение – Стара Загора с Екоцентър;
  • Университет по естествени науки гр. Оз, Норвегия;
  • Държавен университет гр. Осло, Норвегия
Приоритетна област: Редуциране на парниковите газови емисии в съответствие с изискванията на Протокола от Киото.
Основна цел на проекта: Проучване замърсяването на въздуха и влиянието му върху водите, почвата, растенията, животните и човека в региона на Стара Загора с оглед редуциране на газовите емисии и намаляване на вредния ефект върху околната среда и човека.
Изпълнение на проекта:

Comments are closed