Хранене на селскостопански животни и технология на фуражите

Професионално направление : 6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

Акредитация валидна до : 22.10.2021

Оценка от акредитация : 9.21

Comments are closed