Физиология на животните и човека

Професионално направление : 4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

Акредитация валидна до : 07.03.2022 г.  

Оценка от акредитация : 9.46

Comments are closed