Физиология на животните и човека

Професионално направление : 6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

Акредитация валидна до : 06.10.2026 г.  

Оценка от акредитация : 9.17

Comments are closed