Технология на млякото и млечните продукти

Професионално направление : 5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО     

Акредитация валидна до : 26.01.2024

Оценка от акредитация : 9.20

Comments are closed