Технология на месните и рибните продукти

Професионално направление : 5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО

Акредитация валидна до : 26.01.2023

Оценка от акредитация : 8.75

Comments are closed