Материали по дисциплина “Производствен мениджмънт в аграрния сектор” за студентите от специалност “Аграрна икономика” на Стопански факултет

Животновъдство

 1. Значение, състояние, тенденции и развитие на животновъдството и растениевъдството в света и у нас. Принципи на развъждане на животните. Порода и структура на породата. Методи на развъждане и селекция. Екстериор, интериор, конституция и кондиция.
 2. Доене, охлаждане, съхранение и изкупуване на кравето мляко.
 3. Породи говеда.
 4. Млечна продуктивност на говедата и фактори, от които зависи. Значение на някои фактори за икономическите резултати при производството на краве мляко.
 5. Месна продуктивност на говедата. Фактори, влияещи върху месната продуктивност.
 6. Окачествяване и изкупуване на животни и месо.
 7. Отглеждане на различни категории говеда.
 8. Породи за месо.
 9. Местни породи говеда.
 10. Биологични особености на овцете. Вълнодайност и млечност на овцете. Фактори, влияещи върху продуктивността на овцете. 
 11. Месодайност на овцете.
 12. Породи овце. Тънкорунни: за вълна; за вълна и месо; за месо и вълна; полутънкорунни от тип Цигай; кросбредни породи овце; породи овце за месо; породи за мляко; породи за кожи; местни породи овце.
 13. Породи кози.
 14. Биологични особености на свинете. Класификация на свинете. Продуктивност на свинете и фактори, от които зависи. Породи свине.
 15. Породи птици: кокошки, пуйки, патици и гъски.
 16. Състояние на птицевъдството и тенденции за развитие на отрасъла.
 17. Отглеждане на птици.
 18. Инкубация.
 19. Състав и качество на яйца и птиче месо.

Comments are closed