Академичен календарен план

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 15 седмици 14.09.2020 – 25.12.2020 год.
Зимна ваканция 2 седмици 28.12.2020 -08.01.2021 год.
Зимна сесия 4 седмици 11.01.2021 – 05.02.2021 год.
Поправителна сесия 1 седмица 08.02.2021 – 12.02.2021 год.
Летен семестър 15 седмици 15.02.2021 – 28.05.2021 год.
Лятна сесия 4 седмици 31.05.2021 – 25.06.2021 год.
Поправителна сесия 1 седмица 28.06.2021 – 02.07.2021 год.
Лятна практика 2-4 седмици 05.07.2021 – 30.07.2021 год.
Лятна ваканция 4 седмици 02.08.2021 – 27.08.2021 год.
Ликвидационна сесия 30.08.2021- 10.09.2021 год.
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 3 седмици 11.01.2021 – 29.01.2021 год.
Изпитни сесии (редовна и поправителна) 08.02.2021 – 30.04.2021 год.
Летен семестър 3 седмици 31.05.2021 – 18.06.2021 год.
Изпитни сесии (редовна и поправителна) 27.09.2021 – 03.12.2021 год.
Ликвидационна сесия 30.08.2021 – 10.09.2021 год.
ОКС "МАГИСТЪР"
Зимен семестър 15 седмици 19.10.2020 – 29.01.2021 год.
Изпитни сесии (редовна и поправителна) 01.02.2021 – 26.02.2021 год.
Летен семестър 15 седмици 01.03.2021 – 11.06.2021 год.
Изпитни сесии (редовна и поправителна) 14.06.2021 -09.07.2021 год.
Ликвидационна сесия 30.08.2021 – 10.09.2021 год.
 
  • Перманентни дати – 11.12.2020 г., 05.03.2021 г., 07.05.2021 г.
  • Начало на учебната година – 14.09.2020 г.
  • Практики и стажове – редовна сесия:
Предаване на доклади –
Защита на стажове и преддипломен стаж –
  • Практики и стажове – поправителна сесия:
Предаване на доклади –
Защити на доклади –
  • Държавни изпити
1. Редовна сесия
ОКС “Бакалавър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –
ОКС “Магистър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –
2. Поправителна сесия
ОКС “Бакалавър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –
ОКС “Магистър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –

Comments are closed