Академичен календарен план

  ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
    Зимен семестър 15 седмици 17.09.2019 г. 27.12.2019 г.
    Зимна ваканция 2 седмици 30.12.2019 г. 10.01.2020 г.
    Зимна сесия 4 седмици 13.01.2020 г. 07.02.2020 г.
    Поправителна сесия 1 седмица 10.02.2020 г. 14.02.2020 г.
    Летен семестър 15 седмици 17.02.2020 г. 29.05.2020 г.
    Лятна сесия 4 седмици 01.06.2020 г. 26.06.2020 г.
    Поправителна сесия 1 седмица 29.06.2020 г. 03.07.2020 г.
    Ликвидационна сесия   31.08.2020 г. 11.09.2020 г.
    ОКС "БАКАЛАВЪР" ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
    Зимен семестър 3 седмици 13.01.2020 г. 31.01.2020 г.
    Изпитна сесия /редовна и поправителна/ 12 седмици 10.02.2020 г. 01.05.2020 г.
    Летен семестър 3 седмици 01.06.2020 г. 19.06.2020 г.
    Изпитна сесия /редовна и поправителна/ 10 седмици 28.09.2020 г. 04.12.2020 г.
    Ликвидационна сесия 2 седмици 31.08.2020 г. 11.09.2020 г.
    ОКС "МАГИСТЪР"
    Зимен семестър 15 седмици 21.10.2019 г. 31.01.2020 г.
    Изпитни сесии /редовна и поправителна/   03.02.2020 г. 28.02.2020 г.
    Летен семестър 15 седмици 02.03.2020 г. 12.06.2020 г.
    Изпитни сесии /редовна и поправителна/   15.06.2020 г. 10.07.2020 г.
    Ликвидационна сесия 2 седмици 21.08.2020 г. 11.09.2020 г.
     
           
           
           
           
           
  • Перманентни дати – 13.12.2019 г., 06.03.2020 г., 08.05.2020 г.
  • Начало на учебната година – 16.09.2019 г.
  • Практики и стажове – редовна сесия:
Предаване на доклади –
Защита на стажове и преддипломен стаж –
  • Практики и стажове – поправителна сесия:
Предаване на доклади –
Защити на доклади –
  • Държавни изпити
1. Редовна сесия
ОКС “Бакалавър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –
ОКС “Магистър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –
2. Поправителна сесия
ОКС “Бакалавър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –
ОКС “Магистър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –

Comments are closed