Академичен календарен план

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 15 седмици 11.09.2017 г. 22.12.2017 г.
Зимна ваканция 2 седмици 25.12.2017 г. 05.01.2018 г.
Зимна сесия 4 седмици 08.01.2018 г. 02.02.2018 г.
Поправителна сесия 1 седмица 05.02.2018 г. 09.02.2018 г.
Летен семестър 15 седмици 12.02.2018 г. 25.05.2018 г.
Лятна сесия 4 седмици 28.05.2018 г. 22.06.2018 г.
Поправителна сесия 1 седмица 25.06.2018 г. 29.06.2018 г.
Лятна практика 2-4седмици 02.07.2018 г. 27.07.2018 г.
Лятна ваканция 4 седмици 30.07.2018 г. 31.08.2018 г.
Ликвидационна сесия   03.09.2018 г. 09.09.2018 г.
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 3 седмици 08.01.2018 г. 26.01.2018 г.
Изпитна сесия /редовна и поправителна/ 29.01.2018 г. 25.05.2018 г.
Летен семестър 3 седмици 28.05.2018 г. 15.06.2018 г.
Изпитна сесия /редовна и поправителна/ 10.09.2018 г. 07.12.2018 г.
ОКС "МАГИСТЪР"
Зимен семестър 15 седмици 23.10.2017 г. 02.02.2018 г.
Зимна сесия /редовна и поправителна/ 05.02.2018 г. 02.03.2018 г.
Летен семестър 15 седмици 05.03.2018 г. 15.06.2018 г.
Лятна сесия /редовна и поправителна/ 18.06.2018 г. 06.07.2018 г.
Ликвидационна сесия   03.09.2018 г. 09.09.2018 г.

 

  • Ликвидационна сесия – 05, 07 и 08 септември 2017 г.
  • Перманентни дати – 15.12.2017 г. , 02.03.2018 г. и 11.05.2018 г.
  • Начало на учебната година – 11.09.2017 г.
  • Практики и стажове – редовна сесия:
Предаване на доклади – 11.09 – 15.09.2017 г.
Защита на стажове и преддипломен стаж – 18.09 – 21.09.2017 г.
  • Практики и стажове – поправителна сесия:
Предаване на доклади – 26.02 – 02.03.2018 г.
Защити на доклади – 06.03 – 09.03.2018 г.
  • Държавни изпити
1. Редовна сесия
ОКС “Бакалавър”
– Държавен теоретичен изпит – 28.09.2017 г.
– Защита на дипломни работи – 29.09.2017 г.
ОКС “Магистър”
– Държавен теоретичен изпит – 12.10.2017 г.
– Защита на дипломни работи – 13.10.2017 г.
2. Поправителна сесия
ОКС “Бакалавър”
– Държавен теоретичен изпит – 15. 03.2018 г.
– Защита на дипломни работи – 16.03.2018 г.
ОКС “Магистър”
– Държавен теоретичен изпит – 22.03.2018 г.
– Защита на дипломни работи – 23.03.2018 г.

Comments are closed