Академичен календарен план

Учебна 2016/2017 година
  • Ликвидационна сесия – 02.09., 07.09., 09.09., 26.09., 04.10. и 07.10. 2016 г.
  • Начало на учебната година – 12.09.2016 г.
  • Перманентни дати – 16.12.2016;   10.03.2017  и   05.05.2017 год.
  • Практики и стажове – редовна сесия:
Предаване на доклади         12.09. – 16.09.2016 г.
Защити на доклади              19.09. – 21.09.2016 г.
  • Практики и стажове –поправителна сесия:
Предаване на доклади         27.02. – 02.03.2017 г.
Защити на доклади              06.03. – 10.03.2017 г.
  • Държавни изпити
Редовна сесия
ОКС “Бакалавър”
– Държавен теоретичен изпит – 29.09.2016 год.
– Защита на дипломни работи – 30.09.2016 год.
ОКС “Магистър”
– Държавен теоретичен изпит – 13.10.2016 год.
– Защита на дипломни работи – 14.10.2016 год.
Поправителна сесия
ОКС “Бакалавър”
– Държавен теоретичен изпит – 16. 03.2017 год.
– Защита на дипломни работи – 17.03.2017 год.
ОКС “Магистър”
– Държавен теоретичен изпит – 23.03.2017 год.
– Защита на дипломни работи – 24.03.2017 год.

Comments are closed