Академичен календарен план

ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 15 седмици 12.09.2022 – 23.12.2022 год.
Зимна ваканция 2 седмици 26.12.2022 – 06.01.2023 год.
Зимна сесия 4 седмици 09.01.2023 – 03.02.2023 год.
Поправителна сесия 1 седмица 06.02.2023 – 10.02.2023 год.
Летен семестър 15 седмици 13.02.2023 – 26.05.2023 год.
Лятна сесия 4 седмици 29.05.2023 – 23.06.2023 год.
Поправителна сесия 1 седмица 26.06.2023 – 30.06.2023 год.
Ликвидационна сесия 2 седмици 28.08.2023 – 10.09.2023 год.
ОКС "БАКАЛАВЪР" ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 3 седмици 09.01.2023 – 27.01.2023 год.
Изпитна сесия (редовна и поправителна) 12 седмици 06.02.2023 – 28.04.2023 год.
Летен семестър 3 седмици 29.05.2023 – 16.06.2023 год.
Изпитна сесия (редовна и поправителна) 10 седмици 25.09.2023 – 01.12.2023 год.
Ликвидационна сесия 2 седмици 28.08.2023 – 10.09.2023 год.
ОКС "МАГИСТЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 15 седмици 17.10.2022 – 27.01.2023 год.
Зимна сесия (редовна и поправителна) 4 седмици 30.01.2023 – 24.02.2023 год.
Летен семестър 15 седмици 27.02.2023 – 09.06.2023 год.
Лятна сесия (редовна и поправителна) 4 седмици 12.06.2023 – 07.07.2023 год.
Ликвидационна сесия 2 седмици 29.08.2022 – 09.09.2022 год.
ОКС "МАГИСТЪР" ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 15 седмици 17.10.2022 – 27.01.2023 год.
Зимна сесия (редовна и поправителна) 4 седмици 30.01.2023 – 24.02.2023 год.
Летен семестър 15 седмици 27.02.2023 – 09.06.2023 год.
Лятна сесия (редовна и поправителна) 4 седмици 12.06.2023 – 07.07.2023 год.
Ликвидационна сесия 2 седмици 28.08.2023 – 10.09.2023 год.
 
  • Начало на учебната година – 12.09.2022 г.
  • Държавни изпити
    • Редовна сесия септември-октомври 2023 г.
    • Поправителна сесия март 2024 г.

Comments are closed