Академичен календарен план

ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 15 седмици 17.09.2018 г. 28.12.2018 г.
Зимна ваканция 2 седмици 31.12.2018 г. 11.01.2019 г.
Зимна сесия 4 седмици 14.01.2019 г. 08.02.2019 г.
Поправителна сесия 1 седмица 11.02.2019 г. 15.02.2019 г.
Летен семестър 15 седмици 18.02.2019 г. 31.05.2019 г.
Лятна сесия 4 седмици 03.06.2019 г. 28.06.2019 г.
Поправителна сесия 1 седмица 01.07.2019 г. 05.07.2019 г.
Ликвидационна сесия 2 седмици 02.09.2019 г. 13.09.2019 г.
ОКС "БАКАЛАВЪР" ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 3 седмици 14.01.2019 г. 01.02.2019 г.
Изпитна сесия /редовна и поправителна/ 12 седмици 11.02.2019 г. 03.05.2019 г.
Летен семестър 3 седмици 03.06.2019 г. 21.06.2019 г.
Изпитна сесия /редовна и поправителна/ 10 седмици 30.09.2019 г. 06.12.2019 г.
Ликвидационна сесия 2 седмици 02.09.2019 г. 13.09.2019 г.
ОКС "МАГИСТЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 15 седмици 22.10.2018 г. 01.02.2019 г.
Зимна сесия /редовна и поправителна/ 4 седмици 04.02.2019 г. 01.03.2019 г.
Летен семестър 15 седмици 04.03.2019 г. 14.06.2019 г.
Лятна сесия /редовна и поправителна/ 4 седмици 17.06.2019 г. 12.07.2019 г.
Ликвидационна сесия 2 седмици 02.09.2019 г. 13.09.2019 г.
ОКС "МАГИСТЪР" ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър модули 22.10.2018 г. 01.02.2019 г.
Зимна сесия /редовна и поправителна/ 4 седмици 04.02.2019 г. 01.03.2019 г.
Летен семестър модули 04.03.2019 г. 14.06.2019 г.
Лятна сесия /редовна и поправителна/ 4 седмици 17.06.2019 г. 17.06.2019 г.
Ликвидационна сесия 2 седмици 02.09.2019 г. 13.09.2019 г.

 

  • Ликвидационна сесия – 11, 13 и 14 септември 2018 г.
  • Перманентни дати
  • Начало на учебната година – 17.09.2018 г.
  • Практики и стажове – редовна сесия:
Предаване на доклади –
Защита на стажове и преддипломен стаж –
  • Практики и стажове – поправителна сесия:
Предаване на доклади –
Защити на доклади –
  • Държавни изпити
1. Редовна сесия
ОКС “Бакалавър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –
ОКС “Магистър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –
2. Поправителна сесия
ОКС “Бакалавър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –
ОКС “Магистър”
– Държавен теоретичен изпит –
– Защита на дипломни работи –

Comments are closed