Специални отрасли (коне, буби, зайци и промишлен дивеч, пчели и др.)

Професионално направление : 6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО            

Акредитация валидна до : 19.11.2021

Оценка от акредитация : 9.22

Comments are closed