Деканско ръководство

 

 
Декан
проф. д-р Димитър Панайотов
тел. 042 699 303, факс 042 670 940
e-mail dpanayotov@uni-sz.bg

 

 

 

 
Зам.-декан Административна и стопанска дейност
проф. д-р Веселин Радев
тел. 042 699 301, факс 042 670 942
e-mail vradev@uni-sz.bg

 

 

 

Зам.-декан  Научноизследователска дейност и
международно сътрудничество
проф. д-р Диян Георгиев
тел. 042 699 322
e-mail diyan.georgiev@trakia-uni.bg

 

 

 

 

 
Зам.-декан Учебна дейност
проф. д-р Катя Величкова
тел. 042 699 302
е-mail genova@abv.bg

 

 

 

 

 
Научен секретар на Аграрен факултет
гл. ас. д-р Радостина Гънчева
тел. 042 699 370, 0886399889
 
 

Leave a Reply