Резултати от одити

Проведени вътрешни одити или решения на компетентни органи по оценяване на професионални направления и специалности от регулирани професии (доказателства – заповеди, протоколи, предложения, анализи, възражения и др.);

Резултати от проведени вътрешни одити или от решения на компетентни органи по оценяване на професионални направления и специалности от регулирани професии (доказателства – заповеди, протоколи, предложения, анализи, възражения и др.);

1

МС спец. Зооинженерство

Протокол №16/ 19.09.2012 г

Протокол №16-1 / 27.05.2013 г

Протокол №17/ 14.06.2013г.

Протокол №18/28.10.2013г.

Протокол №19/21.02.2014г.

Протокол №20/15.04.2014г.

Протокол №21/13.05.2014г.

Протокол №22/26.05.2014г.

Протокол № 1/ 13.04.2016г.

Протокол № 2/ 26.05.2016г.

Протокол № 3/ 22.06.2016г.

Протокол № 4/ 27.09.2016г.

Протокол № 5/ 09.11.2016г.

Протокол № 6/ 16.11.2016г.

Протокол № 7/ 11.04.2017г.

Протокол № 8/ 24.04.2017г.

Протокол № 9/ 10.05.2017г.

Обсъждане на учебния план и на предложения за промени и актуализации в него и в учебните програми на отделни дисциплини.

2

МС спец. Агрономство

Протокол № 02/2012/21. 09. 2012 г.

Протокол № 03/2012/18. 10. 2012 г.

Протокол № 04/2013/14. 05. 2013 г.

Протокол № 05/2013/13. 12. 2013 г.

Протокол № 06/2014/20. 03. 2014 г.

Протокол № 04/2016/21. 09. 2016 г.

Протокол № 05/2016/08. 11. 2016 г.

Протокол № 06/2017/15. 02. 2017 г.

Протокол № 07/2017/28. 03. 2017 г.

Протокол № 08/2017/09. 05. 2017 г.

Протокол № 10/2015/17. 09. 2015 г.

Протокол № 11/2015/26. 10. 2015 г.

Протокол № 01/2016/25. 04. 2016 г.

Протокол № 02/2016/27. 05. 2016 г.

Протокол № 03/2016/23. 06. 2016 г.

Протокол № 07/2015/09. 05. 2015 г.

Протокол № 08/2015/21. 05. 2015 г.

Протокол № 09/2015/25. 06. 2015 г.

Обсъждане на учебния план и на предложения за промени и актуализации в него и в учебните програми на отделни дисциплини.

3

МС спец. Екология и опазване на околната среда

Протокол № 3/18.09.2012 г.

Протокол № 3-А/13.06.2013 г.

Протокол № 4/29.10.2013 г.

Протокол № 4-А/17.04.2014 г.

Протокол № 5/13.05.2014 г.

Протокол № 1/25.04.2016 г.

Протокол № 2/19.09.2016 г.

Протокол № 3/31.03.2017 г. Протокол № 6/06.01.2015 г.

Протокол № /25.06.2015 г.

Протокол № /17.04.2014 г.

Протокол № 5/13.05.2014 г.

Обсъждане на учебния план и на предложения за промени и актуализации в него и в учебните програми на отделни дисциплини.

4

МС спец. Аграрно инженерство

Протокол №23/20.09.2012 г.

Протокол №24/02.04.2013 г.

Протокол №24-А/22.05.2013 г.

Протокол №25/25.01.2014 г

Протокол №26/24.04.2014 г

Протокол №27/07.05.2014 г

Протокол №28/20.05.2014 г

Протокол №29/26.05.2014 г.

Протокол №30/10.09.2014 г.

Протокол №31/23.09.2014 г.

Протокол №32/23.02.2015г.

Протокол №33/25.06.2015г.

Протокол №37/12.04.2017г.

Протокол №34/10.05.2015г.

Протокол №35/22.06.2016г.

Протокол №36/16.11.2016г.

Обсъждане на учебния план и на предложения за промени и актуализации в него и в учебните програми на отделни дисциплини.

Comments are closed