Отчети на деканското ръководство

Отчет за дейността на деканското ръководство и академичната общност на Аграрния факултет за периода 17.12.2019 г. – 30.09.2021 г.

Отчет за дейността на деканското ръководство и академичната общност на Аграрния факултет за периода 07.01.2016 г. – 17.12.2019 г.

Отчет за дейността на деканското ръководство и академичната общност на Аграрния факултет за периода 20.02.2017 г. – 20.02.2018 г.

Отчет за дейността на деканското ръководство и академичната общност на Аграрния факултет за периода 07.01.2016 г. – 20.02.2017 г.

Отчет за дейността на деканското ръководство и академичната общност на Аграрния факултет за периода 14.12.2011 г. – 16.12.2015 г.

Отчет за дейността на деканското ръководство и академичната общност на Аграрния факултет за периода 21.02.2013 г. – 27.02.2014 г.

Отчет за дейността на деканското ръководство и академичната общност на Аграрния факултет за периода 14.12.2011 г. – 20.02.2013 г.

Comments are closed