Мерки за увеличаване на приема и повишаване качеството на обучение на студентите

Извлечение от ПРОТОКОЛ № 10 от заседание на ФС проведено на 29.11.2016 г.

Comments are closed