Рибовъдство и аквакултура акредитация

Професионално направление : 6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

Акредитация валидна до : 22.10.2021

Оценка от акредитация : 9.66

Comments are closed