Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов

Професионално направление : 6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

Акредитация валидна до : 19.11.2021

Оценка от акредитация : 9.24

Comments are closed