Регистър на завършилите АФ

Уважаеми  колеги,

   Аграрният факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора провежда официално проучване относно професионалната реализация на своите бивши студенти, завършили специалностите: „Зооинженерство” („Зоотехника”; „Животновъдство”), „Агрономство”, „Екология и опазване на околната среда”, “Аграрно инженерство”, на ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, и ОНС „Доктор”.

   Най–учтиво Ви молим да попълните и ни изпратите обратно формата за обратна връзка. Надяваме се на Вашата отзивчивост! При желание от Ваша страна можете да предоставите формата за обратна връзка и на други колеги, завършили своето висше образование в Аграрния факултет.

В случай на нужда винаги можете да разчитате на нас!
Предварително Ви благодарим за вниманието и съдействието!
Желаем Ви здраве и успех!

Декан на Аграрния факултет: доц. д-р Димитър Панайотов

За контакти:
зооинж. Нели Цветанова
Аграрен факултет, Тракийски университет
6000 Стара Загора, Студентски град
кабинет № 487  сл. тел/факс.: 042 699 446
e-mail register_af@uni-sz.bg

Comments are closed