Растениевъдство

Професионално направление : 6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Акредитация валидна до : 02.06.2026 г.

Оценка от акредитация : 9.13

 

Comments are closed