Студентски практики и стажове

Програми за летни практики
 • Аграрно инженерство
  • I курс
   Индивидуална или групова практика в растениевъдни обекти, 2 седмици след края на поправителната сесия
   Програма
  • II курс
   Индивидуална или групова практика по животновъдство, 3 седмици след края на поправителната сесия
   Програма
  • III курс
   Ииндивидуална или групова практика във фирми и организации, свързани с проектиране, производство, търговия, обслужване и ремонт, технически контрол и др. на земеделска техника, а също така и на производствени растениевъдни и животновъдни предприятия с висока степен на механизация, 3 седмици след края на поправителната сесия
   Програма
 • Зооинженерство
  • I курс
   Групова практика във фермите на Учебно-опитно стопанство на ТрУ с продължителност 2 седмици
   Програма
  • II курс
   Индивидуална практика с продължителност 3 седмици в животновъдни обекти (научно-изследователски институти, опитни станции, говедовъдни, биволовъдни, овцевъдни, козевъдни, свиневъдни, птицевъдни и зайцевъдни ферми), месо- и млекопреработвателни предприятия и фуражни заводи
   Програма
  • III курс
   Индивидуална практика с продължителност 3 седмици в животновъдни обекти (научно-изследователски институти, опитни станции, говедовъдни, биволовъдни, овцевъдни, козевъдни, свиневъдни, птицевъдни и зайцевъдни ферми), месо- и млекопреработвателни предприятия и фуражни заводи
   Програма
 • Агрономство
  • I курс
   групова практика за 2 седмици
   Програма
  • II курс
   Индивидуална или групова практика в растениевъдни обекти /научноизследователски институти, растениевъдни станции и ферми/, за 3 седмици
   Програма
  • III курс
   Индивидуална или групова практика в растениевъдни обекти /научноизследователски институти, растениевъдни станции и ферми/, за 3 седмици
   Програма
 • Агрономство, Етерично-маслени култури
  • I курс
   Групова практика за 2 седмици
   Програма
  • II курс
   Групова практика за 2 седмици
   Програма
 • Рибовъдство и аквакултури
  • I курс
  • групова практика на територията на Тракийски
   университет в продължение на 2 седмици във времето от 05.07. до 16.07.2021 год.
  • II курс
  • индивидуална или групова практика
  • III курс
  • специализираща индивидуална практика Практиката за
   втори и трети курс е с продължителност 3 седмици и се провежда от 05.07. до 26.07.2021
   год. в научно-производствената база по аквакултура при ТрУ и фирма Номиком – гр.
   Раднево, рибовъдна ферма ИХТИО 2008 – гр. Пещера, научно-производствената база на
   Института по Рибарство и аквакултури – гр. Пловдив.
 • ЕООС

   

   

   

   

   

   

   

   

  • I курс групова практика на територията
   на Тракийски университет, 2 седмици за времето от 05.07. до 16.07.2021 г.
  • II курс индивидуална или групова практика в
   растениевъдни и животновъдни обекти, 3 седмици за времето от 05.07. до
   16.07.2021 г.
  • III курс
  • специализираща индивидуална или
   групова практика, 3 седмици във времето от 05.07. до 26.07.2021 г. Практиките
   се провеждат в РИОСВ, РЗИ и други фирми и организации.
Програми за преддипломни стажове

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Аграрно инженерство
 • индивидуален преддипломен стаж във
  фирми и организации, свързани с проектиране, производство, търговия, обслужване
  и ремонт, технически контрол и др. на земеделска техника, а също така и на
  производствени растениевъдни и животновъдни предприятия с висока степен на
  механизация, 4 седмици от 05.07. до 30.07. 2021 г.
 • Програма
 • Зооинженерство
 • преддипломен стаж в животновъдни институти, станции и ферми – 4 седмици във
  времето от 05.07. до 30.07.2021 г.
 • Програма
 • Агрономство
 • преддипломен стаж в растениевъдни институти, станции и ферми
  – 4 седмици, във времето от 05.07. до 30.07.2021 г.
 • Агрономство Етерично-маслени култури
 • Рибовъдство и аквакултури
 • преддипломен стаж с продължителност 4
  седмици в производствени бази от 05.07. до 30.07.2021 год.
 • ЕООС
 • индивидуален преддипломен стаж в
  аграрни и други предприятия – 4 седмици във времето от 05.07. до 30.07.2021г

Comments are closed