Студентски практики и стажове

Програми за летни практики
 • Аграрно инженерство
  • I курс
   Индивидуална или групова практика в растениевъдни обекти, 2 седмици след края на поправителната сесия
   Програма
  • II курс
   Индивидуална или групова практика по животновъдство, 3 седмици след края на поправителната сесия
   Програма
  • III курс
   Ииндивидуална или групова практика във фирми и организации, свързани с проектиране, производство, търговия, обслужване и ремонт, технически контрол и др. на земеделска техника, а също така и на производствени растениевъдни и животновъдни предприятия с висока степен на механизация, 3 седмици след края на поправителната сесия
   Програма
 • Зооинженерство
  • I курс
   Групова практика във фермите на Учебно-опитно стопанство на ТрУ с продължителност 2 седмици
   Програма
  • II курс
   Индивидуална практика с продължителност 3 седмици в животновъдни обекти (научно-изследователски институти, опитни станции, говедовъдни, биволовъдни, овцевъдни, козевъдни, свиневъдни, птицевъдни и зайцевъдни ферми), месо- и млекопреработвателни предприятия и фуражни заводи
   Програма
  • III курс
   Индивидуална практика с продължителност 3 седмици в животновъдни обекти (научно-изследователски институти, опитни станции, говедовъдни, биволовъдни, овцевъдни, козевъдни, свиневъдни, птицевъдни и зайцевъдни ферми), месо- и млекопреработвателни предприятия и фуражни заводи
   Програма
 • Агрономство
  • I курс
   групова практика за 2 седмици
   Програма
  • II курс
   Индивидуална или групова практика в растениевъдни обекти /научноизследователски институти, растениевъдни станции и ферми/, за 3 седмици
   Програма
  • III курс
   Индивидуална или групова практика в растениевъдни обекти /научноизследователски институти, растениевъдни станции и ферми/, за 3 седмици
   Програма
 • Агрономство, Етерично-маслени култури
  • I курс
   Групова практика за 2 седмици
   Програма
  • II курс
   Групова практика за 2 седмици
   Програма
 • Рибовъдство и аквакултури
  • I курс
   Групова практика на територията на Тракийски университет в продължение на 2 седмици.
   Програма
  • II курс
   Индивидуална или групова практика с продължителност 3 седмици и се провежда в научно-производствената база по аквакултура при ТрУ, фирма Номиком – гр. Раднево, рибовъдна ферма ИХТИО 2008 – гр. Пещера, научно-производствената база на Института по Рибарство и аквакултури – гр. Пловдив.
   Програма
  • III курс
   Специализираща индивидуална практика с продължителност 3 седмици и се провежда в научно-производствената база по аквакултура при ТрУ, фирма Номиком – гр. Раднево, рибовъдна ферма ИХТИО 2008 – гр. Пещера, научно-производствената база на Института по Рибарство и аквакултури – гр. Пловдив.
   Програма
 • ЕООС
  • I курс
   Групова практика на територията на Тракийски университет, за 2 седмици.
   Програма
  • II курс
   Индивидуална или групова практика в растениевъдни и животновъдни обекти, за 3 седмици.
   Програма
  • III курс
   Специализираща индивидуална или групова практика, за 3 седмици. Практиките се провеждат в РИОСВ, РЗИ и други фирми и организации.
   Програма
Програми за преддипломни стажове
 • Аграрно инженерство
  Индивидуален преддипломен стаж във фирми и организации, свързани с проектиране, производство, търговия, обслужване и ремонт, технически контрол и др. на земеделска техника, а също така и на производствени растениевъдни и животновъдни предприятия с висока степен на механизация, за 4 седмици.
  Програма
 • Зооинженерство
  Преддипломен стаж в животновъдни институти, станции и ферми, за 4 седмици.
  Програма
 • Агрономство
  Преддипломен стаж в растениевъдни институти, станции и ферми, за 4 седмици.
  Програма
 • Агрономство Етерично-маслени култури
 • Рибовъдство и аквакултури
  Преддипломен стаж с продължителност 4 седмици в производствени бази.
  Програма
 • ЕООС
  Индивидуален преддипломен стаж в аграрни и други предприятия, за 4 седмици.
  Програма

Comments are closed