Учебни графици

Разписи зимен семестър учебна 2019-2020 година ОКС "МАГИСТЪР" – едногодишни програми

Разписи летен семестър учебна 2018-2019 година ОКС "МАГИСТЪР" – двугодишни програми

  • ЕООС
  • Зооинженерство
  • Агрономство
  • Аграрно инженерство

Comments are closed