Учебни графици

Уважаеми студенти, електронното обучение се осъществява в

Тракийски електронен университет:

https://edu.uni-sz.bg/

Потребителското име е пълния факултетен номер, който се получава от Деканата. Ако все още не сте го получили, моля пишете на nina.peneva@trakia-uni.bg

Парола – Вашето ЕГН

След вход в системата в търсачката изписвате дисциплината, която трябва да добавите към Вашите курсове и се вписвате в курса. Там ще следите за събития, срещи, изпити по съответната дисциплина. Проверявайте редовно също и вашия имейл адрес.

Във файловете по специалности са графиците на провеждане и водещите преподаватели на дисциплините, които изучавате през зимен семестър на 2020/2021 учебна година.

Успех!

Разписи зимен семестър учебна 2020-2021 година ОКС "МАГИСТЪР" – двугодишни програми, приравнителни дисциплини

Разписи летен семестър учебна 2020-2021 година ОКС "МАГИСТЪР" – едногодишни програми

Comments are closed