Контакти

Старши експерт учебна дейност (редовно и задочно обучение) за ОКС “Магистър” – Нина Пенева – ст. 410, ет. 4, тел. 042 699 311, e-mail n.peneva@uni-sz.bg

Comments are closed