Изпити

Дати за изпит – зимен семестър 2016/2017 учебна година – ОКС „Магистър“ – едногодишни програми

Дати за изпит – летен семестър 2016/2017 учебна година – ОКС „Магистър“ – приравнителни дисциплини – първи курс на двугодишни програми

 

Comments are closed