Актуално

Уверение по електронна поща

     Изтеглете и отворете уверението с Adobe Acrobat Reader, попълнете полетата оградени с червено и запишете със "Save As". Попълненото уверение изпратете на адрес nina.peneva@trakia-uni.bg

Плащане на семестриални такси

Начин на плащане:
С банков превод:
IBAN: BG29UNCR76303100117681
BIC:UNCRBGSF                                                                                                  
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК – клон Стара Загора
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
Ид. номер по ЗДДС BG123024538
БУЛСТАТ 1230245380077

Важно: Студентите при попълване на вносната бележка,  задължително да  изписват трите си имена, ЕГН, факултет, специалност/магистърска програма/, факултетен номер, форма на обучение/редовно или задочно/ и семестъра за който се внася таксата/зимен, летен/.


Необходими документи за записване за ОКС "МАГИСТЪР"

 1. Диплома за завършено предходно ВИСШЕ образование – оригинал и ксерокс копие
 2. Диплома за завършено СРЕДНО образование – оригинал и ксерокс копие
 3. Студентска книжка – закупува се от книжарницата на университета
 4. Именник (по образец)
 5. Квитанция за платена семестриална такса (внася се в касата на факултета, след получаване на факултетен номер от учебен отдел)
 6. Шест снимки с формат 3/4 – матирани
 7. Лична карта, която след проверка се връща.

Такси за обучение държавна поръчка

 • Специалност „Зооинженерство” – редовно и задочно обучение – 900 лв. годишна такса.
 • Специалност „ЕООС” – редовно и задочно обучение – 800 лв. годишна такса.
 • Специалност „Агрономство” – редовно и задочно обучение – 900 лв. годишна такса.
 • Специалност „Аграрно инженерство“ – редовно и задочно обучение – 800 лв. годишна такса.

Такси за платено обучение – всички специалности


Изисквания при оформяне и защита на дипломна работа


Форма дипломна работа – ОКС "МАГИСТЪР"


КОНСПЕКТИ

КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалност ЗООИНЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалност АГРОНОМСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалност ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалност АГРАРНО ИЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

 

Leave a Reply