Контакти

Зам.-декан Учебна дейност
проф. дн Катя Величкова
ст. 445, тел. 042 699 302
e-mail genova@abv.bg

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „ЕООС”,  „Аграрно инженерство” и „Рибовъдство и аквакултура” – Лина Попова – ст. 408, ет. 4, тел. 042 699 304, e-mail lina.popova@trakia-uni.bg

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Зооинженерство”, „Агрономство” и „Агрономство (Етерично-маслени култури)” – Диана Динева – ст. 408, ет. 4, тел. 042 699 304, e-mail diana.dineva@trakia-uni.bg

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Магистър” – Нина Пенева – ст. 410, ет. 4, тел. 042 699 387, e-mail nina.peneva@trakia-uni.bg

Comments are closed