Контакти

Зам.-декан Учебна дейност
доц. д-р Нели Грозева
ст. 445, тел. 042 699 302
e-mail n.grozeva@uni-sz.bg

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „ЕООС”,  „Аграрно инженерство” и „Рибовъдство и аквакултура” – Лина Попова – ст. 408, ет. 4, тел. 042 699 304

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Зооинженерство” и „Агрономство” – Данилина Учкова – ст. 408, ет. 4, тел. 042 699 304

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Магистър” – Нина Пенева – ст. 410, ет. 4, тел. 042 699 387

Comments are closed