Акредитирани докторски програми

 1. Агрохимия
 2. Растениевъдство
 3. Фуражно производство, ливадарство
 4. Хранене на селскостопански животни и технология на фуражите
 5. Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването
 6. Говедовъдство и биволовъдство
 7. Овцевъдство и козевъдство
 8. Птицевъдство
 9. Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов
 10. Свиневъдство
 11. Специални отрасли (коне, буби, зайци и промишлен дивеч, пчели и др.)
 12. Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване
 13. Генетика
 14. Биохимия
 15. Микробиология
 16. Физиология на животните и човека
 17. Морфология
 18. Екология и опазване на екосистемите
 19. Ботаника
 20. Зоология
 21. Технология на млякото и млечните продукти
 22. Технология на месните и рибните продукти
 23. Механизация и електрификация на животновъдството

Comments are closed