Контакти

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „ЕООС”„Аграрно инженерство” и „Рибовъдство и аквакултура” – Лина Попова – ст. 408, ет. 4, тел. 042 699 304, e-mail lina.popova@trakia-uni.bg

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Зооинженерство”„Агрономство” и „Агрономство (Етерично-маслени култури)” – Диана Динева – ст. 408, ет. 4, тел. 042 699 304, e-mail diana.dineva@trakia-uni.bg  

Comments are closed