Контакти

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „ЕООС”„Аграрно инженерство” и „Рибовъдство и аквакултура” – Лина Попова – ст. 408, ет. 4, тел. 042 699 304, e-mail L.popova@uni-sz.bg

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Зооинженерство” и „Агрономство” – Данилина Учкова – ст. 408, ет. 4, тел. 042 699 304, e-mail uchkova@uni-sz.bg  

Comments are closed