Актуално

Уверение по електронна поща

     Изтеглете и отворете уверението с Adobe Acrobat Reader, попълнете полетата оградени с червено и запишете със "Save As". Попълненото уверение изпратете на един от следните имейл адреси: 
  • специалности „Зооинженерство”, „Агрономство” и „Етерично-маслени култури” diana.dineva@trakia-uni.bg  
  • специалности „Аграрно инженерство”, "Екология и опазване на околната среда" и „Рибовъдство и аквакултура” lina.popova@trakia-uni.bg 

Плащане на семестриални такси

Начин на плащане:
С банков превод:
IBAN: BG29UNCR76303100117681
BIC:UNCRBGSF                                                                                                  
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК – клон Стара Загора
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
Ид. номер по ЗДДС BG123024538
БУЛСТАТ 1230245380077

Важно: Студентите при попълване на вносната бележка,  задължително да  изписват трите си имена, ЕГН, факултет, специалност/магистърска програма/, факултетен номер, форма на обучение/редовно или задочно/ и семестъра за който се внася таксата/зимен, летен/.


Изисквания при оформяне и защита на дипломна работа 


Форма дипломна работа – ОКС "БАКАЛАВЪР"


Конспект за теоретичен държавен изпит по специалности за ОКС "БАКАЛАВЪР"


Такси за обучение за академична 2020/2021 година

 

Специалност

Годишна

такса за граждани на

ЕС и ЕИП – държавна поръчка*

(в лева)

Годишна такса за граждани на ЕС и ЕИП – платено обучение*

(в лева)

Годишна такса за граждани извън ЕС и ЕИП, т.нар. трети страни (в евро)

Агрономство

700

5586

3100

Етерично-маслени култури

700

5586

3100

Зооинженерство

700

6071

3100

Екология и опазване на околната среда

700

3216

2000

Аграрно инженерство

700

2904

2000

Рибовъдство и аквакултура

700

6071

3100

Comments are closed