Национални проекти 2020 г.

Инфраструктурни проекти
 
Разработване на технологичен проект за научно-експериментална база по преживно животновъдство в ТрУ
Срок 2 г.
Ръководител на проекта Доц. Димитър Панайотов
Гласувана сума 20 000
 
Аграрен факултет
 
1 АФ „Реконструкция на съществуваща сграда и сформиране на колекционно стадо към секция „Птицевъдство“, катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“ при Аграрен факултет, Тракийски университет“ (Вътрешен инфраструктурен проект на Аграрен факултет)
Срок 2 г.
Ръководител на проекта проф. дн Атанас Генчев
Гласувана сума 9 000
2 АФ „Оценка на адаптивността и продуктивността на хибриди царевица под влияние на глобалните климатични промени“
Срок 2 г.
Ръководител на проекта доц. д-р Антония Стоянова
Гласувана сума 5 000
3 АФ „Определяне на влиянието на вида риба при култивиране в аквапонна рециркулационна система върху продуктивността й“
Срок 2 г.
Ръководител на проекта доц. д-р Ивайло Сираков
Гласувана сума 5 000
4 АФ „Изпитване на нови начини за борба с широколистни плевели през вегетацията на памука (Gossypium hirsutum L.)“
Срок 2 г.
Ръководител на проекта доц. д-р Грози Делчев
Гласувана сума 5 000
5 АФ „Проучване култивирането на африкански сом при различна гъстота на посадката и температурен режим в рециркулационна система. Проследяване на някои хематологични, биохимични и хормонални показатели“ 
Срок 2 г.
Ръководител на проекта доц. д-р Галин Николов
Гласувана сума 4 697
6 АФ „Кръвни показатели на овце от породата „Лакон“ отглеждани в България при екстензивни и интензивни условия“
Срок 2 г.
Ръководител на проекта проф. д-р Иван Върляков
Гласувана сума 4 375
7 АФ „Влияние на сезонните промени върху активността на хищните и копитни бозайници от района на Централна Стара Планина“
Срок 2 г.
Ръководител на проекта доц. д-р Евгений Райчев
Гласувана сума 3 864
8 АФ „Мониторинг на температурата и влажността в кошери изработени от различен материал чрез електронна записваща система през различните периоди от развитието на пчелното семейство“
Срок 2 г.
Ръководител на проекта проф. дн Иванка Желязкова
Гласувана сума 3 038

Comments are closed