Международни научни проекти

Срок на изпълнение: 2020 – 2022 г.
№ Д01-287/07.10.2020, финансиран от Националната програма „Европейски научни мрежи“ на Министерство на образованието и науката на Р. България
Консорциум:
Тракийски университет, Стара Загора – координатор
INRAЕ, Франция – партньор
SRUC, Шотландия – партньор
 
Проект Erasmus+, KA2, Agrof-MM – 2015-1-FR01-KA202-015181
Срок на изпълнение – 2015 – 2018 г.
Координатори – доц. д-р Стефка Атанасова, доц. д-р Нели Грозева, доц. д-р Мима Тодорова
 
Проект "Practical Training Program of young researchers for Strategic Bioresource Utilization and Preservation Aming of Match-Making between EU and Asia to avoid Food Crisis"
Програма: Supporting Society for the Promotion of Science
Период на действие: 2008 – 2013 г.
Организации – партньори: Graduate School of Agricultural Science in Kobe University, Japan
Координатор на проекта: Prof. Kozuniri Uchida, Vice Dean
Участници от Тракийски университет: доц. д-р Стефка Атанасова, кат. Биохимия, Микробиология, Физика
Финансиране: 15000 €
 
Проект “TECH FOOD”. "Solutions and Interventions for the Technological transfer and the Innovation of the Agro Food Sector"
Проект по South-East Europe “SEE” – Transnational Cooperation Programme, Research and Technical Development.
Партньори – Италия (Област Модена и ASTER Болоня)
Координатор от Тракийски университет – доц. д-р Иван Върляков, АФ
Срок на изпълнение – 01.04. 2009 – 31.03.2012 г.
Финансиране – 161 200 €
 
Проект "Обмен на студенти и преподаватели"
Програма: Договор за двустранен научен обмен с УССТТ, Токио, Япония

Период на действие: 01.04.2007 – 31.03.2012 г.
Организации – партньори: Университет по Селскостопанство и технологии, Токио
Координатор на проекта: Хидефуми Кобатаке
Участници от Тракийски университет: доц. д-р Михаил Панайотов, кат. Животновъдство-непреживни и други животни, АФ
 
Проект “Assessment, reduction and prevention of air, water and soil pollution in Stara Zagora region”
Ръководител – проф. дсн. Цанко Яблански
Срок на изпълнение – 15.05. 2009 – 30.04.2011 г.
Стойност – 637 654 €
 
Проект "Project for teaching Staff Exchange with IOWA StaTE UNIVERSITY"
Проект: „Създаване на консултантска служба в направление Млечно животновъдство”

Партньори – Фондация Америка за България- Тракийски университет
Координатор от Тракийски университет – доц. д-р Юрий Митев
Срок на проекта – 12.05.2009 г – 12.05.2011 г.
Финансиране: 120 000 долара. 
 
Проект "Application of noninvasive NIR and fiber optic  techniques for bacteria detection and identification in biofluids and animal products"
Програма: Българо-Indo-Bulgarian Inter Governmental Programme оf Cooperation in Science and Technbology – Индийска програма за научно-техническо сътрудничество
Период на действие: 2005 – 2009 г.
Организации – партньори: India Institute  of Science, Bangalor – India
Участници от Тракийски университет: доц. д-р Стефка Атанасова – кат.“Информатика,математика и физика” , АФ
Финансиране: 10 000 €
 
Проект "An expected multicausal nature of spontaneous animal and human nephropathy in Bulgaria and South Africa (проект 18674 CAUSE KIDNEY DAMAGE)"
Програма: "MarieCurie Outgoing International Fellowship” към 6-та Рамкова  Програма
Период на действие: 2005 – 2008 г.
Организации – партньори: University of Yohanesburg, South Africa
Координатор на проекта: проф. Стойчо Стоев – ВМФ
Участници от Тракийски университет: проф. дсн. Димитър Павлов – кат. Растениевъдство” , АФ

Comments are closed