Утвърдени научни проекти 2019 г.

Проекти за дофинансиране на научни форуми
2 НФ Международна научно конференция „Аграрни науки и бизнес, 2019“
Дата 30-31 май
Ръководител на проекта проф. Веселин Радев
Одобрена сума 2 800 лв.
 
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
1АФ/19 Влияние на минералното торене и климатичните условия върху качеството на зърното от твърда пшеница
Срок  2 г.
Ръководител доц. д-р Галя Панайотова
Утвърдена сума 4950 лв.
2АФ/19 Влияние на растителни екстракти, използвани като добавки във фураж на риби, отглеждани в рециркулационни системи
Срок 2 г.
Ръководител гл. ас. д-р Стефка Стоянова
Утвърдена сума 4545 лв.
3АФ/19 Влияние на някои екологични фактори върху проявлението на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Срок 2 г.
Ръководител гл. ас. д-р Елица Вълкова
Утвърдена сума 4470 лв.
4АФ/19 Проучване на възможностите за употреба на хербициди и листни торове през вегетацията на нахут (Cicer arietinum L.)
Срок 2 г.
Ръководител доц. д-р Мария Герджикова
Утвърдена сума 3975 лв.
5АФ/19 Проучване на антиоксидантната активност и химичният състав на диворастящи лечебни растения
Срок 2 г.
Ръководител доц. дн Нели Грозева
Утвърдена сума 3645 лв.
6АФ/19 Проучване на съдържанието на тежки метали в представители на гризачи, източноевропейски таралеж и насекомоядни бозайници в Южна България
Срок 2 г.
Ръководител доц. д-р Диян Георгиев
Утвърдена сума 3615 лв.
7АФ/19 Сезонна и денонощна активност на язовеца (Meles meles Linnaeus, 1758) в района на Сърнена Средна гора
Срок 2 г.
Ръководител ас. д-р Станислава Пеева
Утвърдена сума 3517 лв.
8АФ/19 Проектиране и разработване на опитна установка за изследване на триенето и сцеплението на копитата на крави при различни подови настилки
Срок 2 г.
Ръководител доц. д-р инж. Ваня Димова
Утвърдена сума 3157 лв.
9АФ/19 Спектралният анализ в близката инфрачервена област като бърз и недеструктивен метод за определяне вида и качеството на пчелен мед
Срок 2 г.
Ръководител ас. д-р Свилен Лазаров
Утвърдена сума 1987 лв.
10АФ/19 Проучване продуктивните и екстериорни характеристики на новосъздадена бащина родителска форма за получаване на аутосексингови Великденски носачки
Срок 2 г.
Ръководител ас. д-р Христо Луканов
Утвърдена сума 1965 лв.
11АФ/19 Изпитване на хибриди от Bombyx mori L. с цел кандидатстване за признаването им от ИАСАС като оригинални за отглеждане с изкуствена храна
Срок 2 г.
Ръководител ас.д-р Радостина Гънчева
Утвърдена сума 1185 лв.

Comments are closed