Утвърдени научни проекти 2016 г.

1АФ/16 –  „Проучване на ДНК полиморфизми на гените, координиращи растежен хормон (Growth hormone GH)  и неговия рецептор (Growth hormone receptor – GHR) в генома на Oryctolagus cuniculus” –  проф. д-р Светлана Георгиева, проф. дсн Светлин Генов Танчев, гл. ас. д-р Цветослав Венциславов Койнарски – ВМФ, ас. Красимир Петров Великов – докторант, Петър Гончев – студент

2АФ/16 – „Проучване способността на Lemna minuta и Lemna valdiviana Phill за намаляване нивата на тежки метали във води” – доц. д-р Катя Величкова, доц. дн Гергана Стоянова Костадинова, ас. д-р Елица Богомилова Вълкова, ас. д-р Женя Стоянова Иванова – ВМФ, Надежда Бончева Генчева – студент

3АФ/16 – „Определяне на химичния състав (органични, минерални, биологично активни вещества) и хранителна стойност на култивирани и диворастящи растения” – доц. д-р Нели Грозева, проф. дсн Димитър Христов Павлов, доц. дн Марияна Димитрова Аргирова – МУ, Пловдив, гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова, ас. д-р Милена Танкова Цанова-Стоева, Светослава Росенова Господинова – студент, Деница Руменова Йорданова – студент

4АФ/16- „Поведенчески особености на домашния заек (Oryctolagus cuniculus) при промишленото отглеждане” – доц. д-р Евгени Райчев, доц. д-р Диян Михайлов Георгиев, ас. Станислава Пейчева Пеева, Симона Бориславова Чалгаджиян – студент, Ангел Димитров Стефанов – студент

5АФ/16 – „In vitro изследвания на антимикотичната активност на екстракти от билкови растения срещу причинителя на сапролегнилоза по рибите Saprolegnia parasitica” – доц. д-р Ивайло Сираков

6АФ/16 – „Молекулярна идентификация и токсичен потенциал на видовете от род Fusarium, изолирани то зърнени култури в област Стара Загора ” – доц. д-р Георги Беев, гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев, ас. д-р Женя Стоянова Иванова, Ралица Тихомирова Иванова – студент

7АФ/16 – „Спектрален анализ и електронен нос – нови методи за изследване на степента на разваляне на птиче месо при съхранение и процесите на замразяване и размразяване” – доц. д-р Стефка Атанасова, доц. д-р Тодор Тодоров Стоянчев – ВМФ, доц. д-р Веселин Геров Начев – УХТ, Пловдив, ас. д-р Димитър Иванов Йоргов, д-р Александра Христова Даскалова, Ваня Стоянова Кехайова – студент

8АФ/16 – „Използване на пробиотици и синбиотици при култивирането на зарибителен материал от шаран (Cyprinus carpio L.)” – проф. д-р Йордан Стайков, гл. ас. д-р Ивайло Николаев Сираков, гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова, Йордан Илиев Черпоков – докторант, Атанас Минчев Иванов – студент

9АФ/16 – „Изпитване на различни генотипове памук за устойчивост към хербициди с цел изключване ръчния труд при отглеждането му” – доц. д-р Грози Делчев, доц. д-р Галя Димитрова Панайотова, гл. ас. д-р Антония Колева Стоянова, ас. Теодора Денева Баракова – ИПК, Чирпан, Веселина Павлова Добрева – студент, Кристина Кирчева Стойчева – студент, Радослав Жан Балабанов – студент

10АФ/16 – „Спектрален анализ като помощен метод за диагностика на почвени типове” – доц. д-р Мима Тодорова, доц. д-р Стефка Любова Атанасова, доц. д-р Нели Христова Грозева, гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова, ас. Любов Костадинова Плешкуца, Павлина Динкова Пашова – студент, Жулиета Евгениева Генчева – студент

11АФ/16 – „Проучване съдържанието на тежки метали в риби от язовирите Копринка, Жребчево и Студен кладенец ” – доц. д-р Деян Георгиев, гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков, ас. Станислава Пейчева Пеева, Силвия Евгениева Калчева – докторант, Кремена Йорданова Георгиева – докторант, Божидар Димитров Цветков – студент

12АФ/16- „Проучване взаимодействието на факторите торене и напояване за повишаване на добивите от екологично чиста продукция” – доц. д-р Антония Стоянова, доц. д-р Николай Янчев Вълчев, проф. д-р Стойка Петкова Машева – ИЗК, Пловдив, проф. д-р Галина Тодорова Певичарова – ИЗК, Пловдив, доц. д-р Грози Делчев Делчев, ас. д-р Мирослава Тенева Иванова – СФ, Радина Милчева Маркова – докторант, Цветомир Даниелов Стефанов – студент

13АФ/16 – „Проучване на някои биологични признаци при медоносната пчела (Apis mellifera L.) в зависимост от степента на проявяване на хигиенно поведение” – проф. дн Иванка Желязкова, ас. Свилен Богданов Лазаров, ас. Росица Трендафилова Шумкова – ОСЖЗ, Смолян, Цветелина Руменова Цветкова – студент, Александър Руменов Алексиев – студент

1НФ/2016 – „Актуални проблеми и хоризонти пред аграрното образование, наука и бизнес“ – проф. д-р Веселин Радев

1ОУП/16 –  “Agricultural science and technology” –  доц. д-р Диян Георгиев, доц. д-р Димитър Панайотов

6ОУП/16 – Доокомплектоване със специална апаратура на лабораторията по ДНК анализ в АФ с цел апробиране и въвеждане на съвременни молекулярни методики за проучване геномите на различни видове животни, растения и микроорганизми"  – проф. д-р Светлин Танчев

Comments are closed