Утвърдени научни проекти 2008 г.

 1. Възможности за формулиране и изхранване на комбинирани фуражи за птици с участие на нетрадиционни фуражни източници”. Ръководител – доц. д-р Д. Алексиева
 2. Разработване на технологични параметри за култивиране на сивен (Salvelinus fontinalis) в рециркулационна система. Ръководител – проф. д-р Й. Стайков
 3. Експериментиране на спермопротективни среди за размножаване на сивен (Salvelinus fontinalis M.). Ръководител – проф. дсн В. Атанасов
 4. Разработване на технологични параметри за устойчиво производство на дъгова пъстърва (Salmo irideus gairdneri). Ръководител – доц. д-р Е. Иванчева
 5. Избор, квалификация и оценка на трудови ресурси в свиневъдството. Ръководител – доц. д-р В. Кацаров
 6. Морфологична характеристика на медоносни пчели (Apis Mellifera L.) отглеждани на територията на Р. Турция в планинския масив Странджа-Сакар. Ръководител – проф. д-р П. Ненчев
 7. Функционални млечнокисели продукти с участието на биологично активни растителни екстракти. Ръководител – доц. дсн Т. Димитров
 8. Проучване влиянието на храненето, възрастта и генотипа върху ретенцията и екскрецията на азот и минерални вещества при свине. Ръководител – доц. д-р А. Илчев
 9. Проучване на зависимостите между някои наследствени и средови фактори и показателите на лактационната крива при крави за мляко.Ръководител – доц. д-р Ж. Герговска
 10. Етологична оценка на съвременни технологични решения за свободно отглеждане на крави за мляко. Ръководител – доц. д-р И. Върляков
 11. Проучване възможността за производство на индустриално бубено семе от поколение на нестандартни пашкули (двойки). Ръководител – доц. д-р М. Панайотов
 12. Проучване влиянието на някои фактори върху млекопотока, средноминутния млеконадой и на основни съставки на млякото при крави на различна лактация. Ръководител – доц. д-р П. Петков
 13. Проучване съдържанието на някои нежелани субстанции във фуражни добавки за комбинирани фуражи за свине и птици. Ръководител – гл. ас. д-р С. Чобанова
 14. Морфологично проучване на миокардната васкуларизация при домашната котка (Felis Silvestris Catus). Ръководител – гл. ас. д-р Д. Владова
 15. Специфична реакция и екологична пластичност на нови сортове маслодаен слънчоглед към набор от минерални торове при климатичните условия на Старозагорски район. Ръководител – доц. д-р В. Велева
 16. Технологични показатели за качеството при производството на замразени и сушени плодове, зеленчуци и грозде. Ръководител – доц. д-р В. Ковачев
 17. Растително разнообразие в природната забележителност “Змееви дупки”, Старозагорско. Ръководител – гл. ас. С. Раданова
 18. Проучване плевелните асоциации в посеви от различни селскостопански култури в Старозагорски регион. Ръководител – гл. ас. М. Георгиев
 19. Проучване съдържанието на тежки метали и биологични елементи по веригата почва-медоносни растения-пчели-пчелни продукти в региони с минимално антропогенно въздействие. Ръководител – доц. д-р И. Желязкова
 20. Видов състав на протостронгилидите и на междинните им гостоприемници в условията на високопланински пасища в Средна Стара планина. Ръководител – гл. ас. д-р Д. Георгиев
 21. Установяване влиянието на някои естествени органични торове върху отношението на пшеница спрямо фитопатогени от род. Fusarium, причиняващи кореново гниене и/или белокласие. Ръководител – гл. ас. Г. Беев
 22. Проучване върху видовия състав на цестоди по водоплаващи птици – обект на лов в района на Стара Загора. Ръководител – ас. М. Маринова
 23. Разработване на нормативи за качествени показатели при производството и търговията с плодове и зеленчуци. Ръководител – проф. дсн Д. Костов
 24. Управление на ефективно регионално развитие на агробизнеса. Ръководител – доц. д-р Т. Атанасова
 25. Анализ на икономическата ефективност на аграрни структури с многофункционална дейност. Ръководител – доц. д-р И. Георгиев
 26. Организационно-икономически аспекти на системите за класифициране на аграрните продукти. Ръководител – доц. д-р Р. Отузбиров
 27. Изследване капиталовата структура на български фирми от аграрния сектор. Ръководител доц. д-р Г. Желязков
 28. Индексно и макроикономическо измерване на неофициалната икономика в България за периода 2000-2005 г. Ръководител – гл. ас. д-р А. Маринов

Comments are closed