Комисия по научни проекти на Аграрен факултет

Председател:
проф. д-р Валентин Кацаров
Членове:
проф. дн Иванка Желязкова
доц. д-р Мима Тодорова
доц. д-р Ваня Димова
доц. д-р Диян Георгиев
Секретар:
гл. ас. д-р Деяна Христова

Comments are closed