Комисия по научни проекти на Аграрен факултет

Председател
проф. дсн Стефан Денев
Членове
проф. дн Живка Герговска
доц. д-р Галя Панайотова
доц. д-р Златка Димитрова
доц. д-р Рашко Георгиев
Секретар
ас. д-р Елица Вълкова

Comments are closed