Комисия по научни проекти на Аграрен факултет

Председател
проф. дн Гергана Стоянова Костадинова
Зам.-Председател
проф. д-р Веселин Димчев Радев
Членове:
доц. д-р Николай Янчев Вълчев        
доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев
доц. д-р Кънчо Василев Пейчев
Секретар
ас. д-р Желязко Щерев Събев

Comments are closed