Контакти

Зам. Декан по Научноизследователска дейност и международно сътрудничество
доц. д-р Светлана Георгиева
ст. 449, тел. 042 699 334
e-mail svetlana.georgieva@uni-sz.bg


Научен секретар на Аграрен факултет
доц. д-р Диян Георгиев
ст. , тел. 042 699 322
e-mail dmihaylov@uni-sz.bg

Comments are closed