Издания

Научно списание Agricultural Science and Technology

Отговорен редактор  доц. д-р Димитър Панайотов, тел. 042 699 303, факс 042 670 940, e-mail dpanayotov@uni-sz.bg
 
Главен редактор проф. дсн Георги Петков, тел. 042 699 488, e-mail gpetkov@uni-sz.bg
 
Технически редактор Нели Цветанова ст. 487, тел. 042 699 446, e-mail nelly@uni-sz.bg

 

Comments are closed