Издания

Научно списание Agricultural Science and Technology

Отговорен редактор проф. дсн Радослав Славов, тел. (042) 699 303, факс (042) 670 940, GSM 0888 497 387, e-mail rslavov@uni-sz.bg
 
Главен редактор проф. дсн Цанко Яблански, ст. 349, тел. (042) 699 330, GSM 0888 128 649, e-mail ts_yablanski@uni-sz.bg
 
Технически редактор Нели Цветанова ст. 487, тел. (042) 699 446, e-mail   nelly@uni-sz.bg

 

Comments are closed