Механизация и електрификация на животновъдството

Професионално направление : 5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО

Акредитация валидна до : 26.01.2024

Оценка от акредитация : 9.31

Comments are closed