Международно сътрудничество

    Международното сътрудничество на Аграрен факултет обхваща около 30 университета и института от различни страни сред които Полша, Унгария, Чехия, Белгия, САЩ, Русия, Франция, Италия, Турция, Гърция и др.

    Аграрния факултет си сътрудничи със сходни висши учебни заведения като Института по физиология и хранене в Яблона край Варшава, със селскостопанската академия във Варшава, с Института по дребно животновъдство в Гьодьольо (Унгария), с Института по физиология в гр. Кошице, с Института по хранене и хигиена в гр. Гент (Белгия) , с Държавния университет в гр. Колорадо (САЩ), с Университета от гр. Лайпциг (Германия) , със Селскостопански институт от град Капошвар (Унгария), с Тимирязевската селскостопанска академия ( Русия ), с Куйбишевския селскостопански институт, с Университета в град Камагуей – Куба, с Московската Държавна Академия по Ветеринарна медицина и биотехнологии “К. И. Скрябин” .

    Подписани са договори и споразумения за сътрудничество с Аграрния факултет на Университета на Падуа, Италия, Селскостопанския факултет и Ветеринарномедицинския факултет на Университета в гр. Бурса, Турция и Животновъдния факултет на Атинския аграрен университет в Гърция.

    Ново развитие получава международното сътрудничество с Германия, скрепено с колективен договор за дългосрочно сътрудничество , с Института за аграрно развитие в Средна и Източна Европа, гр. Хале, Аграрния факултет при Мартин – Лутър Университет гр. Хале – Витенбелг, Специалния висш институт Анхалт, гр. Кьотен-Бернбург, Дружеството за аграрно-структурно поощрение в Източна Европа. гр. Хале и Земеделския съюз на Саксония – Анхалт гр. Магдебург и др.

    Аграрния факултет работи и в сътрудничество с Индия – по Индийска програма за научно-техническо сътрудничество с Научен институт Бангалор. По тази програма е осъществен научен проекти се извършват съвместни научни изследвания в областта на използването на спектроскопски методи за оценка на продукцията в животновъдството.

    Факултета поддържа добри взаимоотношения и с Университета по Селскостопанство и технологии в Токио, в областта на научния обмен на студенти и преподаватели.

    Подписан е и договор за научен обмен на студенти и преподаватели с Graduate School of Agricultural Science in Kobe University, Япония.

    Много добро е сътрудничеството и с Университета в Айова в областта на обмен на преподаватели и студенти и разширяването на следдипломното обучение и квалификация.

    Аграрният факултет установи много ползотворно сътрудничество с Норвегия. С университетът в Осло: Norwegian University of Life Sciences (UMB), Norway, Box 5003, 1432 As, NORWAY е разработен проект “Assessment, reduction and prevention of air, water and soil pollution in Stara Zagora region”, по програма Innovation Norway.

    По линия на международен обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм, факултета поддържа добри взаимоотношения с различни университети – Германия- Мюнхен – Фрайзинг- Technishe Universitat Munchen; Чехия, Прага , Czech University of Life Science, Praha; Турция, Canakkale, Canakkale Onsekiz Mart University; Турция – Isparta, Suleyman Demirel University; Турция, Antakia/Hatay, Mustafa Kemal University.

Comments are closed