Контакти

Зам. Декан по Научноизследователска дейност и международно сътрудничество

доц. д-р Диян Георгиев
тел. 042 699 322
e-mail dmihaylov@uni-sz.bg

 

Comments are closed