Контакти

Зам. Декан по Научноизследователска дейност и международно сътрудничество

проф. д-р Светлана Георгиева

ст. 449, тел. 042 699 334

e-mail svetlana.georgieva@uni-sz.bg

Comments are closed