Контакти

Тракийски университет
Аграрен факултет
гр. Стара Загора 6000, Студентски град
е-mail af@uni-sz.bg

Старши експерт, административен секретар Рени Карабайрамова – ст. 439, тел. 042 699 300, 042 699 303, факс 042 670 942, GSM 0885 973 355, е-mail renate@uni-sz.bg

Учебен отдел  тел. (042) 699 304

Comments are closed