Доц. д-р Радослав Михайлов Михайлов

 
 
 
 
 
 
Образование
Ветеринарномедицински Факултет, ВИЗВМ /Сега Тракийски университет/, Стара Загора
Специалност
Ветеринарна медицина
Завършване
14 декември 1982
Научна степен
доктор – 2007
Научно звание
доцент – 2011
Област на научни интереси:
Храносмилателна система птици
Краниометрия диви и домашни бозайници
Професионален опит
Работил в АПК с. Калояновец (1982 – 1988), като участъков ветеринарен лекар.
От 05.09. 2001 г. досега директор на Зоопарк Ст. Загора.
Брой научни статии: 36
Брой монографии: 1
Брой учебници и ръководства: 2

Comments are closed