Проф. дсн Мирослав Георгиев Стефанов

 

 

 

 

 

Образование
Ветеринарномедицински факултет, ВИЗВМ /сега Тракийски университет/, Стара Загора
пециалност
Ветеринарна медицина
Завършване
декември 1984
Научна степен
магистър – 1984
доктор – 1998
доктор на селскостопанските науки – 2009
Научно звание
доцент
Област на научни интереси:
Кръвоносна система
Простата
Остеология
Професионален опит
Декември 1984 – ветеринарен лекар в Регионалния ветеринарномедицински център – Шумен
Януари 1988 – завеждащ отделение в кат. “Акушерство, гинекология и андрология” при Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора
Maрт 1989 – кат. “Морфология”, Аграрен факултет, Тракийски унивиерситет, Стара Загора – асистент
Aприл 1992 – старши асистент
Maй 1995 – главен асисистент
Януари 2001 – доцент
Март 2005 – и понастоящем ръководител на секция “Морфология”
Брой научни статии: 60
Брой монографии: 3
Брой учебници и ръководства: 2
Други публикации: 18
Членство в международни и национални научни организации
  • Член на World Association of Veterinary Anatomists
  • Член на European Association of Veterinary Anatomists
  • Член на Българското анатомично дружество
  • Член на Съюза на учените в България
  • Член на Управителния съвет на Съюза на учените  /СУБ/ – клон Стара Загора /2000-2005/
  • Председател на секция Ветеринарна медицина и животновъдство при СУБ – клон Стара Загора /2000-2005/

 

 

Comments are closed