Ас. д-р Ивелина Николаева Недева

 

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Благополучие на животните
Методи за изследване благополучието на селскостопанските животни
Влияние на различни фактори (хранителни добавки, условия на средата, възраст) върху основните поведенчески активности селско стопанските животни

Comments are closed