Гл. ас. д-р Любов Костадинова Плешкуца

Образование
АУ Пловдив (2002 ), специалност Тропично и Субтропично Земеделие
Преподавани дисциплини
 Агрохимия
Научни интереси
Торене
Биологично земеделие

Comments are closed