Гл. ас. д-р Иван Георгиев Пенчев

 

 

 

 

 
Образование – Висше образование – Зооинженер, 2013 г., Аграрен Факултет към Тракийски университет, Стара Загора
Развитие на научната кариера:
Асистент в секция „Месо и месни продукти” на Аграрен Факултет от 2014 г.
Преподавани дисциплини:
  1. Месо и месни продукти
  2. Преработка и съхранение на хидробионти

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Dimitrov S., G. Bonev, I. Penchev, R. Krejci  2012. Induction of parturition in sows with prostaglandin analog Alfaprostol. Agricultural Science and Technology, vol 4, № 4, p

Comments are closed