Доц. д-р Стефка Николова Стоянова

Област на научни интереси:
Устойчива  аквакултура
Хранене и технологии  на  отглеждане  на  стопанските  видове риби
Маркетинг  в  аквакултурата

Comments are closed