Доц. д-р Станислава Пейчева Пеева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образование:
Еколог- Тракийски университет, Аграрен факултет- 2009 г., Стара Загора
Научната кариера:
Асистент в секция „Зайцевъдство и дивечовъдство” на Аграрен Факултет от 2013 г.
Преподавани дисциплини:
Зайцевъдство и дивечовъдство
Биология и екология на дивеча
Кинология
Декоративни и екзотични животни
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
  1. Hisano M., E. Raichev, S. Peeva, D. Georgiev, H. Tsunoda, R. Masuda, Y. Kaneko. (2014). Notes on autumn-winter stomach contents of the stone marten (Martes foina) in the Balkan mountains, Central Bulgaria. ZooNotes 56: 1-6
УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
  1. Е.Райчев, С.Пеева (2014) Ръководство за упражнения по зайцевъдство и дивечовъдство. РИК “Искра- М-И“, Стара Загора, ISBN 978-619-7095-12-8; 146 с

Comments are closed