Гл. ас. д-р Свилен Богданов Лазаров

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Технологии в пчеларството
Хигиенно поведение при медоносната пчела
Морфологични и биохимични признаци при медоносните пчели
Пчелни продукти

Comments are closed