Гл. ас. д-р Радка Василева Влаева

 

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Развитие на популацията „Български спортен кон“ –  метод на развъждане, генеалогична структура и екстериорни характеристики.
Изпитване на млади коне, от спортни породи.
Идентификация и регистрация на племенни коне. ДНК анализ.
Тестиране и регистриране на жребци производители.
Чистокръвна английска порода – генеалогична и генетична структура на породата в България, екстериорни характеристики и влияние на линейната принадлежност върху екстериорните признаци.
Характеристика и състояние на популацията „Местно магаре“ в България, съхранение и развъждане, екстериорни особености и ареал на разпространение.
История и развитие на популацията магарета в световен мащаб. Стопански качества. Нови продуктивни направления.
История и развитие на породите коне отглеждани в България.
История, развитие и съхранение на националните породи коне.

Comments are closed